Monika Thiele Gallery 2015 - Monika Thiele

Go to content
2020 I 2019 I 2018 I 2017 I 2016 I 2015 I 2014 I 2013 I 2012 I 2011 I 2010
2015
Thread paintings
Series "based on Paul Klee"
Back to content